სეილქარდის პირობები

1. ბარათის წლიური ღირებულება შეადგენს 30 ლარს.

2. გადახდა შესაძლებელია ონლაინ ვებ-გვერდის მეშვეობით ონლაინ ან ექსპრეს ფეის აპარატებიდან (ინსტრუქცია – მენიუ სხვაში, პირველივე გვერდზე პირველ ადგილას სერვისი სეილქარდი – სეილქარდის პლასტიკური ბარათი, შეგყავთ პირადი ნომერი, საკონტაქტო მობილური და ასრულებთ გადახდას)

3. ყოველი ბარათი ინდივიდუალურია, შესაბამისად დაუშვებელია ბარათის სხვა პირზე გადაცემა. სეილქარდის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ პირის მიერ, რომელზეც გაიცა.

4. მომხმარებელი წარადგენს ბარათს ობიექტზე და ფასდაკლებას ღებულობს პროგრამაში ბარათის გატარების შემდგომ.

5. ბარათის შეძენიდან ერთი წლის შემდეგ ბარათი ხდება არააქტიური.

6. ბარათზე ვადის გასვლის შემდეგ, წლიური ღირებულების გადახდის დაფიქსირებიდან სამი სამუშაო დღის ვადაში მოხდება ბარათის აქტივაცია მომდევნო ერთი წლით და ა.შ.

7. სეილქარდის ბარათი არის არასაბანკო ბარათი, შესაბამისად მასზე თანხის დარიცხვა ვერ ხერხდება, თანხას ობიექტზე გადაიხდით ნაღდი ანგარიშსწორებით ან საბანკო ბარათის მეშვეობით.

8. სეილქარდის ბარათის დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში არ ხდება მისი ახლით ჩანაცვლება. მომხმარებელი ახალი ბარათის ასაღებად თავიდან გადაიხდის სრულ ღირებულებას, შესაბამისად გააქტიურდება მოქმდების ვადა მომდევნო ერთი წლით.

გამონაკლისი შემთხვევევი:

1.  მომხმარებლის მიერ სეილქარდის ბარათის ღირებულებაში გადახდილი თანხა, უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება ( შენიშვნა: იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც თანხა გადახდილია შეცდომით, თუნდაც სხვისი საბანკო ბარათით )

2. თუ მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა აღებატება ბარათის ღირებულებას, ამ შემთხვევაში კომპანიის მხრიდან ხდება ბარათის ვადის შესაბამისად გაგრძელება.

3. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელმა გადაიხადა სხვისი ანგარიშით ( საბანკო ბარათი, ელექტრონული საფულე და სხვა ) ბარათის ღირებულების თანხა და ანგარიშის მფლობელი ითხოვს კომპანიისგან თანხის უკან დაბრუნებას, ამ შემთხვევაშიც მოქმდებს ზემოთ მოცემული 1 და 2 პუნქტი, რეალურ ანგარიშის მფლობელზე კი გაიცემა სეილქარდის ბარათი შესაბამისი ვადით.

salecard