სეილქარდი წარმოადგენს ფასდაკლების ელექტრონულ და პლასტიკურ ბარათს.

სეილქარდის ფასდაკლების ბარათის ასაღებად გადადით ლინკზე

შეძენის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად გაგეხსნებათ თქვენი სეილქარდის ელექტრონული ბარათი. შეგიძლიათ გადმოწეროთ biletebi.ge -ის აპლიკაცია და თქვენი ელექტრონული ბარათი მოთავსდება თქვენს ტელეფონში.

ბარათით საარგებლობის წინ, გახსნით აპლიკაციას, ჩემს მენიუში გადახვალთ სეილქარდის ელექტრონული ბარათის გვერდზე და წარუდგენთ ობიექტს, რის შემდეგაც ობიექტი მოახდენს ბარათის შემოწმებას. სრულად სარგებლობისათვის აუცილებელია პროფილის გვერდზე მიუთითოთ თქვენი სახელი და პირადი ნომერი. ყოველი ბარათი ინდივიდუალურია და წარმოადგენს მისი მფლობელის საკუთრებას.

ვისაც სურვილი აქვს ჰქონდეს პლასტიკური ბარათი, ყიდვის დროს ირჩევს პლასტიკური ბარათის შეძენას, გადახდის დაფიქსირების შემთხვევაში, გაეხსნება ელექტრონული ბარათი biletebi.ge-ის გვერდზე, ხოლო პლასტიკური ბარათი გაეგზავნება ფოსტით მისთვის სასურველ მისამართზე.

ბარათის შეძენის დროს გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება.

SaleCard™ is a discount electronic and plastic card for more then 200 service providers.

See the full list of companies were you can get discounts here: http://salecard.ge/list

SaleCard™ can be purchased in electronic-only or electronic + plastic form. For getting plastic card, you need to specify your phone in your profile. After payment completes our employee will contact you and send the card at your desired address (Georgia Only).

For getting discount you will need to show your card to company’s (restaurant, shop, salon) personnel via BILETEBI.GE mobile app or your smartphone browser. Acquired card is located in My Menu.

Attention: For uninterrupted use of the card you need to specify your first, last names and personal number in your profile.

The Card is powered by SaleCard ™.

Sign up for http://salecard.ge, to get news, write a review and evaluate service prividers.

The money paid for the card is not refundable.

 

SaleCard™ – это электронная и пластиковая дисконтная карта для более чем 200 поставщиков услуг.

Смотрите полный список компаний, где вы можете получить скидки здесь: http://salecard.ge/list

SaleCard™ можно приобрести только в электронном или электронном + пластиковом виде. Для получения пластиковой карты необходимо указать свой телефон в своем профиле. После завершения оплаты наш сотрудник свяжется с вами и отправит карту по вашему желаемому адресу (только Грузия).

Для получения скидки вам нужно будет показать свою карточку сотрудникам компании (ресторан, магазин, салон) через мобильное приложение BILETEBI.GE или браузер вашего смартфона. Вы можете найти свою карточку в Моем Меню.

Внимание: для бесперебойного использования карты вам необходимо указать свое имя, фамилию и личный номер в своем профиле.

Карта поддерживается компанией SaleCard™.

Подпишитесь на http://salecard.ge, чтобы получать новости, писать рецензии и оценивать сервис-провайдеров.

Деньги, заплаченные за карту, не возвращаются.