პროგრამა & ინსტრუქცია

ინსტრუქცია პარტნიორი ობიექტის მენეჯერისა და თანამშრომლებისათვის.

მომხმარებლის მიერ სეილქარდის ბარათის წარმოდგენის შემთხვევაში სავალდებულოა მისი პროგრამაში გატარება. ამისათვის ვხსნით პროგრამას, შეგვყავს ობიექტისათვის მინიჭებული ლოგინი და პაროლი. ბარათის ნუმერაცია იწყება SC ან TC სიმბოლოთი, შესაბამისად ჩამოვშლით და ავირჩევთ, გასწვრივ შეგვყავს ბარათის კოდი, შემდეგ ვაწვებით Enter ღილაკს, ფანჯარაში გამოგვიტანს მომხმარებლის სახელს და გვარს, ბარათის მოქმდების ვადას,  შეგვყავს მომხმარებლის მიერ გადასახდელი თანხა, პროგრამა ავტომატურად დაიანგარიშებს ფასდაკლებას, რის შემდეგაც ვასრულებთ მოქმდებას. თუ ფასდაკლება არ არის ფიქსირებული, ამ შემთხვევაში პროგრამა გაძლევთ შესაძლებლობას თავად შეიყვანოთ ფასდაკლების პროცენტი. პროგრამას გააჩნია რეპორტების ( ისტორიის შენახვის ) ფუნქცია.

იმ შემთხვავში თუ ბარათის გატარების დროს, პროგრამა მიგითითებთ რომ ბარათს მოქმდების ვადა აქვს გასული, ვერ შეძლებთ მოემსახუროთ ფასდაკლებით, რის თაობაზეც რათქმაუნდა ვაცნობებთ მომხმარებელს.

მომხამრებლის შესასვლელ ლოგინს და პაროლს მიიღებთ კომპანიის მეილზე.

პროგრამის გადმოწერა შესაძლებელია ამ ლინკზე: პროგრამა

ასევე შეგიძლიათ გადმოწეროთ სარგებლობის ინსტრუქცია

salecard