იურიდიული კომპანია VLT Legal

Posted on ოქტომბერი 27, 2018
Rating
0.0

მოგვმართეთ თუ თვლით, რომ ირღვევა თქვენი უფლებები
ჩვენ დავიცავთ თქვენს ინტერესს!

უფასო იურიდიული კონსულტაცია, 20% ფასდაკლება სეილქარდ ბარათზე!

იურიდიული მომსახურება თქვენთვის და თქვენი კომპანიისათვის!

#VLTLegal გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს!

ჩვენ გთავაზობთ:
წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში.
ხელშეკრულებების და სხვა იურიდიული დოკუმენტების მომზადებას, ანალიზს და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას. 
საკონსულტაციო მომსახურებას შემდეგი მიმართულებით:
– სამოქალაქო (კერძო) სამართალი;
– სახელშეკრულებო სამართალი;
– შრომის სამართალი;
– სანივთო სამართალი;
– სამეწარმეო სამართალი;
– საოჯახო-მემკვიდრეობითი სამართალი;
– განათლების სამართალი;
– ადმინისტრაციული სამართალი;
– საერთაშორისო კერძო სამართალი.
თქვენს ინტერესებზე მორგებულ ანაზღაურების სისტემას.

ნახეთ პრეზენტაცია

იურიდიული კომპანია VLT Legal – www.vltlegal.com
თბილისი, მობ: + 995 593 000 514
info@vltlegal.com

Write a Review

Click to rate

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.