ბარ-რესტორანი სალვე

Posted on ოქტომბერი 24, 2018
Rating
0.0

სეილ ქარდ ბარათის წარდგენის შემთხვევაში მოქმედებს  10% ფასდაკლება

მის: თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 43/2

Write a Review

Click to rate

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.