კაფე-საკონდიტრო “ჩერი”

Posted on ოქტომბერი 27, 2018
Rating
0.0

სეილ ქარდ ბარათის წარდგენის შემთხვევაში მოქმედებს კაფეში 10% ფასდაკლება. საკონდიტრო ნაწარმზე 5% – 10% ფასდაკლება

კაფე-საკონდიტრო “ჩერი”

მის: ქუთაისი, გ. ტაბიძის ქ. 16

საკონტაქტო: ( 0431 ) 25 65 25

Write a Review

Click to rate

Claim This Listing

Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.