ჩვენს შესახებ

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ფედერაცია მეწარმეთა ხელშეწყობის მიზნით ახორციელებს მუდმივმოქმედ პროექტს „სეილქარდი“, რაც ითვალისწინებს მეწარმეთათვის მომხმარებელთა მიზიდვას და სარეკლამო ინფორმაციის გავრცელებას.

სეილქარდის ბარათი წარმოადგენს ფასდაკლების ბარათს, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელი სარგებლობს სხვადასხვა პროფილის მქონე უამრავ ობიექტებში ფასდაკლებით და რეალურად ახდენს თანხის დაზოგვას!

სეილქარდის ბარათის მფლობელს იურიდიული კომპანია უფასოდ უწევს კონსულტაციით მომსახურეობას ნებისმიერ იურიდიულ საკითხზე.

სეილქარდის ბარათი იყოფა ორ კატეგორიად:

1 – საქართველოს მოქალაქეებისათვის

2 – საქართველოში შემოსული უცხოელი ტურისტებისათვის ან/და ვიზიტორებისათის

ტურისტული სეილქარდის ელექტრონული ბარათის მფლობელი ქვეყანაში შემოსვლისას ისარგებლებს სპეციალური ინტერნეტ პაკეტის „სეილქარდის“ ტარიფით, რაც მისცემს მას ქვეყანაში ყოფნის პერიოდში კომუნიკაციის საშუალებას.

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ფედერაცია არის მფლობელი სეილქარდის პროექტის ოფიციალური პროგრამის და წარმოადგენს მის საკუთრებას.

ფედერაციის ვებ-გვერდი: www.Federation.ge

პროექტის ვებ-გვერდი: www.SaleCard.ge  

პროექტის მხარდამჭერები: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, აჭარის მთავრობის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო,  თბილისის მერია, ქუთაისის მერია, სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, საქართველოს ბარმენთა ასოციაცია.